• Casgliadau Cost Isel

    Pan ddaw i gasglu dyledion mae Proserve ond yn codi tâl am adferiad llwyddiannus – dim ffioedd parhaus neu gudd

  • Dull Cwrtais

    Mae Proserve yn mwynhau enw da am y ffordd y maent yn rheoli eu materion a rhai eu cleientiaid

  • Cyfraddau uchel o Adennill

    Ar hyn o bryd mae Proserve Cymru yn cynnig un o’r cyfraddau adennill canran uchaf yn y DU ar gyfer cynghorau lleol

Ein Gwasanaethau

Adfer PCN

Gweini Prosess

Adennill Dyledion Preifat

Adfeddiannu

Olrhain

Rheoli Eiddo

Gorfodi Uchel Lys

Gwobrau Tribiwnlys Cyflogaeth

Croeso i Proserve

Cafodd Proserve ei sefydlu yn 1994 ac ar hyn o bryd yn cyflogi beilïaid llawn amser sydd wedi ei osod yn strategol ledled Cymru a Lloegr.

Rydym yn cynnal adennill dyledion ar gyfer y ddau chyrff cyhoeddus a chleientiaid preifat.

Os ydych chi neu eich sefydliad gennych ddyledion y mae angen eu gwella ac nad ydych yn dymuno ychwanegu at hynny ddyled gyda ffioedd a thaliadau cudd nid ydych chi angen edrych ymhellach nag Proserve. Bydd Proserve yn casglu eich dyled cyn gynted ag y bo modd a heb achosi.

Mae gan Proserve braich arbenigol - Proserve Cyfreithiol - sy'n delio â gorchmynion llys, troi allan a blaendaliadau tenantiaeth. yn arbenigo Proserve Cyfreithiol yn adennill ôl-ddyledion rhent, dyledion masnach ac olrhain y tenantiaid blaenorol sydd wedi gadael oherwydd arian.

Proserve, dull cwrtais at y grefft o gasglu dyledion.