Adfer PCN

Rydym yn falch o gyhoeddi ein dal y gyfradd adfer uchaf ar gyfer dirwyon RhTC yng Nghymru a Lloegr . Cafodd hyn ei ganfod pan gynhaliwyd Tim Thrustle Cyngor Dinas Hull arolwg dadansoddi cyfraddau adennill Parcio Hysbysiad Tâl yng Nghymru a Lloegr .

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda 9 Awdurdodau Lleol, ac yn y rhan fwyaf o achosion yn fwy na cyfradd adennill 60 % , o’i gymharu â chyfartaledd cenedlaethol o 29% .

Pan fydd cwmni beili yn methu i adennill unrhyw arian o dyledwr , yr achos yn cael ei ddychwelyd i’r awdurdod lleol eu bod yn anadferadwy . weithiau Mae’r achosion a ddychwelir yn cael eu hanfon at gwmnïau beili arall ar gyfer adferiad , ac fe’i gelwir yn Ail Gam Gwaith.

Rydym yn delio â nifer o achosion ail gam gyda chanlyniadau llwyddiannus iawn. Yn Hull , mae ein cyfraddau adfer ail gam yn cyfateb eu cyfraddau adennill cam cyntaf presennol , subsuquently rydym yn awr yn cyflawni eu gwaith cam cyntaf . Yng Ngwynedd , Ynys Môn a Torridge yr ail gyfradd adennill gam rhagori ar 40%.