Amdanom ni

Cafodd Proserve ei sefydlu yn 1994. Ers hynny maent wedi tyfu ar gefn enw cadarn ar gyfer cael y swydd ei wneud gyda lleiafswm ffwdan ac yn awr yn ymfalchïo y gyfradd adennill uchaf o Rhybuddion Talu Cosb inEngland a Chymru. Mae ein beilïaid yn cael hyfforddiant rheolaidd er mwyn sicrhau ein, ac yn eich, safonau exactinq yn cael eu bodloni. Mae hefyd yn galluogi ein beilïaid i gadw i fyny-i-ddiweddaraf am newidiadau mewn deddfwriaeth. Yn wir, ymhell cyn penderfynodd y llywodraeth i reoleiddio beilïaid tystysgrifedig agosach roeddem eisoes yn gwneud hynny. I’r perwyl hwn rydym wedi cyflogi ein gweithredwr cyfreithiol hunain i hysbysu, cynghori ac addysgu ar faterion megis ein cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl, polisïau ar ddelio ag aelodau agored i niwed o’r cyhoedd. Rydym yn gwneud pwynt o ddysgu ein beilïaid i fod yn ymwybodol o, a nid dallu tuag amgylchiadau unigolyn. Maent i gyd yn cael hyfforddiant mewn cwnsela ar ddyledion ac yn gallu cynnig cymorth i bobl sydd efallai yn teimlo’n llethu gan ddyled. O gofio natur ein gwaith nid ydym yn disgwyl i fod y mwyaf poblogaidd ymwelwyr i ddrws unigolyn. Serch hynny rydym yn derbyn bron unrhyw gwynion. Ar gyfer yr adegau prin ein bod yn gwneud gennym weithdrefn gwyno a sefydlwyd. Ym mron pob maes gennym berthynas waith dda gyda chyrff cynghori dyledion a oedd hyd yn oed yn gofyn iddynt roi araith yng nghynhadledd flynyddol cangen Rhyl y C.A.B. Yr ydym, wedi’r cyfan, cynrychiolwyr o Awdurdodau Lleol a rhaid byth yn ymddwyn mewn modd sy’n debygol o niweidio eu henw da.

Pam dewis Proserve?

Mae ein meddalwedd seiliedig ar y we wedi cael ei chynllunio i integreiddio’n llawn gyda pherfformiad awdurdodau lleol. Er enghraifft, gall rhai sy’n defnyddio Chipside ddiogel weld data ddwy ffordd a gwarantau allforio ddiogel. Mae cleientiaid yn gallu gweld hynt achosion gan syml logio ymlaen gyda’u cyfrinair diogel.

Proffil cwmni

* Gellir dadlau y gyfradd adennill uchaf ym Mhrydain Fawr * Cyflwr y dulliau chwilio celf i ddod o hyd i ddyledwyr dianc * Llawn gwasanaeth dwyieithog – nod barcud Bwrdd yr Iaith Gymraeg * Dim daliadau a wneir i awdurdodau lleol * meddalwedd ganiatáu mynediad cleientiaid ar y we i hanes yr achos * ar hyn o bryd yn gweithredu ar 5 awdurdod lleol yn y gwaith o adennill Rhybudd Talu Cosb