Cyfraddau Adennill Cyngor Sir Ynys Môn

Anglesey

Achosion Ail Gam:

Achosion lle nad yw dyledwr yn y cyfeiriad : 44 %

Canran o uchod leoli: 71%