Cyfraddau Adennill Cyngor Sir Ddinbych

Denbighshire

achosion Ail Gam :

Achosion lle nad yw dyledwr yn y cyfeiriad : 56%

Canran o uchod leoli: 31 %