Cyfraddau Adennill Cyngor Sir Penfro

Pembrokeshire

Achosion Ail Gam :

Achosion lle nad yw dyledwr yn y cyfeiriad : 48%

Canran o uchod leoli: 37 %