Cyfraddau Adennill Cyngor Torridge

Torridge

Achosion Ail Gam:

Achosion lle nad yw dyledwr yn y cyfeiriad: 41%

Canran o uchod leoli: 28%