Cyfraddau Adferiad Cyngor Gwynedd

Gwynedd 1Gwynedd 2

Achosion Ail Gam :

Cyflogedig / Talu : 85 %

Achosion lle nad yw dyledwr yn y cyfeiriad : 27%

Canran o uchod leoli: 93%

Dychwelodd : 15 %