Diogelu Data


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nettabi9/public_html/proservewales.co.uk/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Deddf Diogelu Data Gwybodaeth

Rhif Cofrestru Deddf Diogelu Data : Z2548752

Mae’n ofyniad cyfreithiol i Proserve Adfer Dyledion a Gwasanaethau Beili Limited i gydymffurfio â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998.

Gellir cael manylion am ein cofrestriad i’w gweld ar gyfleuster Search Cofrestr Gyhoeddus y Comisiynydd Gwybodaeth yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth .

Rydym yn ymdrechu i wneud yn siŵr bod yr holl ddata personol yr ydym yn rheoli yn cael ei drin gyda gofal mawr a gyda diogelwch mewn golwg er mwyn nid yn unig yn parchu’r ddeddfwriaeth , ond hefyd yn cael parch at urddas pobl yr ydym yn cadw cofnodion o’r hyn y gall sensitif data.

Os hoffech ddysgu mwy am ddiogelu data , ewch i www.ico.gov.uk.