Gwobrau Tribiwnlys Cyflogaeth

Os ydych chi wedi llwyddo yn eich tribiwnlys cyflogaeth ond heb eu derbyn taliad gan yr atebydd rydym yn cynnig dull cyflym o gymorth wrth sicrhau y byddwch yn derbyn yr hyn sy’n ddyledus eich un chi .

Yn ôl ystadegau’r llywodraeth nid yw rhai 39% o bobl sydd â gwobr wedi derbyn ceiniog a dim ond ychydig dros hanner wedi derbyn taliad llawn . Mewn ymateb i’r ffigurau hyn cyflwynodd y llywodraeth cynllun Llwybr Carlam a oedd yn golygu os yw ymatebydd heb eu talu mewn taliad dyfarndal gall Swyddog Gorfodi Uchel Lys yn cofrestru eich dyfarniad gyda’r Llys Sirol ac yna ei drosglwyddo i fyny i mewn i Gwrit FIFA . Yna, gall y swyddog yn mynychu safleoedd yr ymatebydd ac , os nad yw taliad ar ddod , atafaelu eu hasedau .

Mae ffi llys o £ 74 sy’n cael ei ychwanegu at y swm yr ymatebydd ddyledus ond, yn wahanol y rhan fwyaf o’n cystadleuwyr nid ydym yn codi ffi lle rydym yn llwyddo i adennill y ddyled.