Casgliadau Cost Isel

Nid yw Proserve yn codi unrhyw ffioedd i gleientiaid ar gyfer casglu RhTC neu Ôl-ddyledion Rhent Masnachol. ffioedd statudol yn cael eu cymhwyso ac yn daladwy gan y diffynnydd / dyledwr.

adennill dyled preifat yn cael ei godi ar 20% o unrhyw arian a adenillwyd o ganlyniad ein camau gweithredu. Fodd bynnag, mae hyn yn cael ei negyddu i raddau helaeth gan galw ar y Ddeddf Taliad Hwyr Dyledion Masnachol lle gellir dyledwr yn cael ei godi 8% yn uwch na chyfradd sylfaenol ynghyd â thâl iawndal graddfa symudol.