Casgliadau Cost Isel


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nettabi9/public_html/proservewales.co.uk/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Nid yw Proserve yn codi unrhyw ffioedd i gleientiaid ar gyfer casglu RhTC neu Ôl-ddyledion Rhent Masnachol. ffioedd statudol yn cael eu cymhwyso ac yn daladwy gan y diffynnydd / dyledwr.

adennill dyled preifat yn cael ei godi ar 20% o unrhyw arian a adenillwyd o ganlyniad ein camau gweithredu. Fodd bynnag, mae hyn yn cael ei negyddu i raddau helaeth gan galw ar y Ddeddf Taliad Hwyr Dyledion Masnachol lle gellir dyledwr yn cael ei godi 8% yn uwch na chyfradd sylfaenol ynghyd â thâl iawndal graddfa symudol.