Cyfraddau uchel o Adennill

Mae Proserve Nghymru wedi bod yn casglu dyledion ers dros ugain mlynedd ac mae yno gellid dadlau y gyfradd uchaf canran adferiad yn y DU ar gyfer Rhybuddion Talu Cosb – cyflawni dros 60% ar gyfer nifer o awdurdodau lleol.

gwaith Proserve ddiwyd i adennill pob math o ddyledion mewn modd cyflym, effeithlon ond peidiwch â chymryd ein gair ni, edrychwch beth sydd gan ein cwsmeriaid i’w ddweud YMA