Gwneud Taliad

Defnyddiwch y ffurflen isod diogel i wneud taliad ar-lein. Llenwch yr holl feysydd gofynnol, mae hyn yn helpu i alluogi dyrannu cywir o gronfeydd
Mewn achos o swm anghywir cael eu cofrestru gan arwain at ordaliad bydd ad-daliad yn cael ei gyhoeddi o fewn 24 awr. Bydd y ad-daliad yn cael ei wneud i’r cerdyn a ddefnyddiwyd i wneud y taliad. Edrychwch ar ein polisi ad-dalu yma

Gwneud Taliad

Taliadau ar-lein Ar gyfer Dirwyon