Polisi Ad-dalu

Mewn achos o swm anghywir cael eu cofrestru gan arwain at ordaliad Fel arfer, bydd ad-daliad yn cael ei gyhoeddi yn awtomatig. Bydd y ad-daliad yn cael ei wneud i’r cerdyn a ddefnyddiwyd i wneud y taliad.

Cysylltwch â Proserve ar unwaith os ydych yn teimlo eich bod wedi gwneud gordaliad a heb dderbyn ad-daliad. Bydd angen i chi ddarparu eich cyfeiriad Proserve. Os ydych wedi gwneud gordaliad, yna bydd eich ad-daliad yn cael ei brosesu, a bydd credyd yn cael eu cymhwyso yn awtomatig at eich cerdyn credyd neu ddull gwreiddiol o dalu, o fewn un diwrnod gwaith.

Os nad ydych wedi derbyn ad-daliad o fewn 48 awr, yn gyntaf edrych ar eich cyfrif banc eto.
Yna cysylltwch â’ch cwmni cerdyn credyd, gall gymryd peth amser cyn eich ad-daliad yn cael ei bostio yn swyddogol.
Nesaf cysylltwch â’ch banc. Yn aml, ychydig o amser prosesu cyn ad-daliad yn cael ei bostio.
Os ydych chi wedi gwneud hyn i gyd ac rydych yn dal heb dderbyn eich ad-daliad hyd yn hyn, cysylltwch â ni yn:

admin.proserve-wales@btconnect.com