Polisi Preifatrwydd

Deddf Diogelu Data Gwybodaeth

Deddf Diogelu Data Rhif Cofrestru: Z2548752

Mae’n ofyniad cyfreithiol i Proserve Adfer Dyledion a Gwasanaethau Beili Limited i gydymffurfio â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998.

Gellir cael manylion am ein cofrestriad i’w gweld ar gyfleuster Search Cofrestr Gyhoeddus y Comisiynydd Gwybodaeth yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Rydym yn ymdrechu i wneud yn siŵr bod yr holl ddata personol yr ydym yn rheoli yn cael ei drin gyda gofal mawr a gyda diogelwch mewn golwg er mwyn nid yn unig yn parchu’r ddeddfwriaeth, ond hefyd yn cael parch at urddas pobl yr ydym yn cadw cofnodion o’r hyn y gall sensitif data.

Os hoffech ddysgu mwy am ddiogelu data, ewch i www.ico.gov.uk.