Adennill Dyledion Masnachol

Oeddech chi’n gwybod bod landlordiaid masnachol yr hawl i atafaelu i’w rhentu o dan y Gyfraith Gyffredin? Mae hyn yn golygu eich bod yn gallu gyfarwyddo ein tîm o beilïaid Ardystiedig proffesiynol a hynod brofiadol, sy’n gweithredu ledled Cymru a Lloegr, i atafaelu nwyddau ar eiddo’r dyledwr ac yn eu tynnu i’w gwerthu i adennill cost y-ddyledion rhent. Gellir gofid yn cael ei ddefnyddio cyn gynted ag y rhent mewn ôl-ddyledion.

Mae ein gwasanaeth AM DDIM ar gael i landlordiaid masnachol ac asiantau rheoli ar gyfer casglu ôl-ddyledion rhent masnachol tra’n cadw’r berthynas landlord a’r tenant yn thse adegau anodd.

  • Proffesiynol, ymroddedig a phrofiadol beili Ardystiedig
  • Ymateb o fewn 24 awr
  • Taliad diogel ac uniongyrchol o ôl-ddyledion hadennill os oes angen
  • Gorfodi yn erbyn tenantiaid dianc drwy eu lleoli gyda’n Asiantau Olrhain
  • Beilïaid cwbl ddwyieithog o fewn y Dywysogaeth